Новини > ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНИЙ ВЕБСАЙТ закладу дошкільної освіти № 8, центру В.О.Сухомлинського

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНИЙ ВЕБСАЙТ закладу дошкільної освіти № 8, центру В.О.Сухомлинського

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради ДНЗ№8,

центру В. О. Сухомлинського

протокол №    1   від   31.08.2021

Введено в дію  01.09.2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ДНЗ№8

від   31.08.2021    94

Директор ДНЗ№8_______Олена ЛЯШЕНКО

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОФІЦІЙНИЙ ВЕБСАЙТ

дошкільного навчального закладу № 8,

центру В.О.Сухомлинського

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

 

1.   Загальні положення

1.1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту  ДНЗ №8,центру В.О.Сухомлинського Прилуцької міської ради Чернігівської області( далі ЗДО №8), розширення інформаційного освітнього простору.

 1.2. Вебсайт (далі Cайт) Дошкільного навчального закладу №8,центру В.О.Сухомлинського створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої діяльності   і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Директор ДНЗ №8 призначає адміністратора сайту,менеджера сайту та дизайнера, які несуть  відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення, оновлення та дизайну.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди  ДНЗ №8. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності дошкільного навчального закладу. 2.  Мета і завдання веб-сайту  ДНЗ №8  

2.1. Мета: розвиток діджиталізованого освітнього середовища ДНЗ, міста та

регіону; представлення ДНЗ в мережі Інтернет.  

2.2.  Завдання: - позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, особливості  ЗДО №8, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

 - систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність ДНЗ №8;

- формування позитивного іміджу ДНЗ №8;

- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу;

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вихователів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

- створення умов мережевої взаємодії  ДНЗ №8 з іншими установами;

- стимулювання творчої активності педагогів та вихованців; - підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

-  сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури. 3.Інформаційний ресурс сайту ДНЗ №8


      
 1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу дошкільної освіти, педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

 2.     
 3. Інформаційний ресурс Сайту ДНЗ є відкритим і загальнодоступним. 

 4.     
 5. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є: 


      
 • контактна інформація про заклад дошкільної освіти (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

 •     
 • дані про адміністрацію;

 •     
 • довідкові матеріали про порядок зарахування до закладу дошкільної освіти;

 •     
 • електронні версії організаційних документів закладу(Статут, Освітня  програма розвитку ДНЗ, Статут закладу, положення);

 •     
 • матеріали по організації освітнього процесу;

 •     
 • навчально-методичні матеріали педагогічних працівників;

 •     
 • матеріали про діяльність вихованців та їх участь конкурсах, проектах;

 •     
 • інформація про події (свята,розваги, конференції, конкурси,виставки  тощо);

 •     
 • матеріали про персоналії (керівники, педагоги, випускники, ділові партнери).   

   4. Сайт ЗДО ведеться державною мовою.

   5. Заборонено розміщувати на Сайті ДНЗ: 


      
 • інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї; 

 •     
 • інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України. 


      
 1. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

 2.     
 3. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи працівників ЗДО, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із Сайту закладу.

4.Організація інформаційного наповнення та супроводу сайту

1.     Адміністрація закладу освіти відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення. 

2.     По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором закладу. 

3.     Керівництво забезпеченням функціонування Сайту ДНЗ та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту. 

4.     Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту: 


      
 • зміна дизайну та структури; 

 •     
 • розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок; 

 •     
 • реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів. 

5.                Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу. 

6.                Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті ДНЗ, надається відповідальними за розділ (контент) в електронному вигляді адміністратору Сайту. 

7.                В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом адміністратора сайту.

8.                Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальними за розділ (контент) за погодженням директора закладу. 

9.                Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень. 

5.Персональні дані

1.     При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті директор закладу та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

2.     Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.