Поради спеціалістів > Формування духовно-моральних цінностей у дошкільників через музику

Формування духовно-моральних цінностей у дошкільників через музику

Одним із пріоритетних напрямків роботи у 2013 – 2014 н. р. залишається формування духовно – моральних цінностей особистості. Нове, 3 тисячоліття висуває перед працівниками дошкільних установ нові навчально-виховні завдання, зумовлені необхідністю формування в дітей почуття любові, справедливості, правди, співчуття, милосердя та інших чеснот. Щоб дитина виросла чуйною, милосердною, відвертою, могла творити добрі вчинки та співпереживати, радіти від щирого серця, ми, дорослі оточуємо її любов‛ю та красою. Невичерпним джерелом такої краси є мистецтво: живопис, театр, музика, які існують ще з давніх часів. Завдання педагога – допомогти дитині пізнати і зробити своїм духовним надбанням спадщину рідної культури.

Нікого не потрібно переконувати у важливості музичного розвитку дошкільника. Саме музика знаходить дорогу до душі дитини, спонукає її до самовираження, знайомить з навколишнім світом. Музичне виховання є органічною складовою всього навчально-виховного процесу в дитячому садку. Воно відіграє велику роль.

Серед засобів, які покращують процес формування духовно-моральних цінностей, найбільш ефективним безперечно є музика. Саме музика найбільше серед інших видів мистецтва пов’язана з емоціями, а емоційна сфера є пріоритетною для дошкільника.

Русова наголошувала на тому, що: « Естетичне почуття є моральним, бо краса завжди пов’язана з добром». Прагнення краси, напевно, є в кожного і, особливо, в дитини. Вплив музики буває часом більш сильнішим, чим домовленості або вказівки. Жанрове багатство музики допомагає сприйняти героїчні образи і ліричний настрій, веселий гумор і задерикуваті мелодії. Різноманітні почуття, що виникають при слуханні музики, збагачують переживання дітей, їхній духовний світ.

Сковорода вважав, що людина народжується двічі: 1 – фізично; 2 – духовно.

Що таке духовність?

Духовність – це передусім внутрішній світ людини, її свідомість. Це «вищі сили внутрішнього світу особистості, які виявляються в людяності, сердечності, доброті, щирості, теплоті, відкритості до інших людей.

З християнського погляду, духовність – прагнення людини у своїх вищих спрямуваннях до Бога. Отже, трактування духовності як інтерактивного поняття обов’язково обіймає його світське і релігійне розуміння.

 

Метою виховання

духовно-морального спрямування є:

 

  • сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння дітьми багатовікових надбань національної та світової духовної культури

  • поглиблення знань про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та цінності народу України й людства в цілому, культуру спілкування і поведінки

 

Чим відрізняється морально-духовне виховання від релігійного виховання?

Релігійне виховання включає в себе:

  • вивчення віровчення як предмета;

  • поглиблене вивчення першоджерел;

  • духовна практика;

  • духовно-моральні настанови.

Духовно-моральне виховання відрізняється тим, що опікується пунктом духовно-моральні настанови.

Інша річ – елементи релігійної освіти. У країні, де проголошено необхідність наближення суспільної моралі до християнської, де головні християнські свята стали вже державними, не можна обійтися без формування у дітей уявлень про те, у що вірять християни: про Ісуса Христа, Біблію, Заповіді Господа.

Такі відомості мають подаватися у загально християнському контексті, без заглиблення у конфесійні розбіжності.

Ми, музичні керівники, здійснюємо морально-духовне виховання за допомогою релігійних свят.

Які християнські свята святкуються у дитячому садку?

(День Св. Миколая, Різдво, Великдень).

Не можна забувати про те, що участь дітей в таких святах повинна відбуватися тільки за згоди батьків (анкета, договір).

Підсумок: ми, музичні керівники, через християнські цінності, різні види музичної діяльності, а також свій особистий приклад повинні формувати у дитини ту духовність, яка найбільше відповідає її внутрішній сутності.

Український учений, письменник і педагог В. О. Сухомлинський наголошував на тому, що: «Музичне виховання – виховання не музиканта, а людини». Тож давайте у своїй роботі дотримуватись цієї простої істини.