Поради спеціалістів > Нетрадиційно про оздоровлення

Нетрадиційно про оздоровлення
Як нетрадиційні методи, що можна використовувати з метою оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу, науковці відзначають різні окремі методи. Так, на думку деяких авторів, для поліпшення стану здоровя можуть бути використані дихальні вправи , оскільки збільшення резервів дихальної системи, як зазначають дослідники,є найпоширенішим методом корекції та лікування, що найчастіше приводить до повного зцілення. Крім цього, одним з прийомів, що застосовуються в комплексі оздоровчих методів може застосовуватися для профілактики багатьох захворювань, масаж біологічно активних точок організму. За умови правильного проведення масажу, його ефективність, як вказують науковці, є достатньо високою. Інтерес становить система вольової ліквідації глибокого дихання, розроблена К. Бутейком. Отже, як свідчить аналіз, проблема оздоровлення дитячого організму, зокрема дітей з особливими потребами, а також вибір найбільш ефективних методів корекції функціонального стану організму, без особливих ендогенних та екзогенних зусиль, постає як нагальна, що потребує вирішення в плані як розробки ефективних шляхів використання нетрадиційних методів оздоровлення дітей. Такими методами є фіто та аромотерапія, різні види лікувально-профілактичного масажу, дихальна гімнастика, корегуюча гімнастика, Су-джок терапія, ігри-медитації, звукотерапія, кольротерапія, психогімнастика, природні фактори - повітря, вода, сонце. Аромотерапія: запахи, що дарують здорове життя. Аромотерапія представляє собою сучасну версію древнього методу. Рослинні олії можуть відновлювати фізичне та емоційне здоровя людини. Аромотерапія є одною з форм нетрадиційної медицини, в якій для профілактики і лікування хвороб використовують рослинні олії., вона є цілісним методом, в якому тіло і душа розглядається як єдине ціле. Су-Джок терапія — це система лікування шляхом стимуляції певних точок різними методами (голками, насінням, лазером, пальцевим тиском). Дані точки розташовуються в області кисті і стопи людини. В корейській мові „су-джок” означає „кисть-стопа”. Кисть і стопа є „дзеркальним відображенням” тіла людини, і володіють функцією „дистанційного керування”, яка може використовуватися для лікування захворювань. Дія на певні точки нормалізує енергетичний стан меридіанів тіла і є ефективним методом лікування багатьох захворювань. Звукотерапія. Двома основними її елементами є споріднені методи - музикотерапія і звукотерапия. Обидва підходи націлено на зміцнення фізичного і психічного здоровя людини. Кольоротерапія – це наука, що використовує різні барви для регулювання вібрацій тіла людини на таку частоту, яка б давала їй силу, здоровя, почуття гармонії. Застосовуючи елементи кольротерапії у своїй роботі з дітьми для корекції їх психологічного стану (зняття страху, інертності, замкнутості, перезбудливості), а також для відновлення фізичного стану дитини після хвороби. Завдяки кольоровому зору значно розширюється індивідуальна сфера, переважно підсилюється художня насолода і значно збагачується світосприйнятт. ПСИХОГІМНАСТИКА – набуття досвіду емоційних переживань, спілкування Завдання “психогімнастики” є збереження психічного здоровя, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Ігри - медитації , тематика яких , може бути довільною, але обовязково тут задіяні кращі людські почуття: доброти, милосердя, щирість, терплячість. Більшість вправ передбачає перебування дитини якийсь час у нерухомій позі, але є й такі вправи, що потребують виконання певних рухів. Наприклад, в одному випадку діти уважно розглядають якийсь предмет, в іншому — із заплющеними очима щось повторюють за вихователем або просто слухають, як шумить вітер у гілках дерев, як співають пташки... В основі медитацій лежить контроль за власною увагою, бо під час них діти певний відрізок часу вчаться зосереджуватися на одному предметі або процесі. Психологічний тренінг, яким є гра-медитація, забезпечує стан врівноваженості й душевного спокою, що налаштовує малюка на відповідну роботу. Загартування повітрям, сонцем і водою. Ці природні чинники треба задіювати помірковано, не забуваючи про основні вимоги до загартувальних процедур: системність, послідовність, регулярність, урахування стану здоровя та емоційного ставлення дитини до оздоровчих процедур. Ці заходи, направлені на зміцнення адаптаційних можливостей організму дитини до несприятливих факторів зовнішнього середовища, емоційних стресів, стимуляцію природної резистентності організму.