Галерея духовності > Методичні рекомендації по організації роботи “ Галереї духовності”

Методичні рекомендації по організації роботи “ Галереї духовності”

Дошкільний вік найбільш сенситивний( чутливий) з усіх вікових періодів, саме в цьому віці закладаються основи людської особистості, її моральні й культурні цінності. Тому дуже важливо в цей період створити навколо дитини чисту, духовно-здорову атмосферу для розвитку й виховання в суспільстві, дитячому садку, родині.

Робота « Галереї духовності» повинна бути направлена ​​на допомогу батькам у духовно-моральному вихованні та релігійному розвитку дитини. Саме бажання батьків спонукає до організації роботи « Галереї духовності» , яка допоможе спрямувати життя дітей за християнськими принципами моралі.

Вся діяльність « Галереї духовності» спрямована на розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей .

Метою організації роботи « Галереї духовності» є:

- Створення умов для пробудження особистості дитини, формування духовно-моральних цінностей, орієнтирів, переконань дошкільників.

У процесі реалізації навчально-пізнавальної діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

Виховання у дошкільнят християнських рис : любов до людей, батьківщини,

пошану до батьків і старших.

Розвиток естетичних і духовно-моральних цінностей ,творчих здібностей дітей.

Формування внутрішнього світу дитини на основі емоційного й змістовного відгуку, викликаного темою ігор.

Формування уявлень про красу й сезонні зміни навколишнього світу, історичні та культурні традиції народу через театр, гру, казку.

 

 

Для реалізації цих завдань навчально-пізнавальної діяльності з пріоритетом духовно-морального розвитку педагогам необхідно заздалегідь обговорити намічені заняття, визначити роль у проведенні заняття, підготувати необхідний матеріал.

Для організації роботи з духовно-морального спрямування проводиться:

- анкетування батьків на предмет необхідності організації православного

гуртка для дошкільнят;

- ознайомлення батьків з перспективним планом занять;

Організована навчально-пізнавальна діяльність з пріоритетом духовно-морального розвитку планується й проводиться відповідно до програмових завдань” Свічечка надії” з урахуванням умов “ Галереї духовності”, і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивідуального фонду "хочу"). Всі види діяльності проводяться у цікавій для дітей формі, з включенням предметно-практичної діяльності та ігор дітей. Зміст занять даноДошкільний вік найбільш сенситивний( чутливий) з усіх вікових періодів, саме в цьому віці закладаються основи людської особистості, її моральні й культурні цінності. Тому дуже важливо в цей період створити навколо дитини чисту, духовно-здорову атмосферу для розвитку й виховання в суспільстві, дитячому садку, родині.

Робота « Галереї духовності» повинна бути направлена ​​на допомогу батькам у духовно-моральному вихованні та релігійному розвитку дитини. Саме бажання батьків спонукає до організації роботи « Галереї духовності» , яка допоможе спрямувати життя дітей за християнськими принципами моралі.

Вся діяльність « Галереї духовності» спрямована на розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей .

Метою організації роботи « Галереї духовності» є:

- Створення умов для пробудження особистості дитини, формування духовно-моральних цінностей, орієнтирів, переконань дошкільників.

У процесі реалізації навчально-пізнавальної діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

Виховання у дошкільнят християнських рис : любов до людей, батьківщини,

пошану до батьків і старших.

Розвиток естетичних і духовно-моральних цінностей ,творчих здібностей дітей.

Формування внутрішнього світу дитини на основі емоційного й змістовного відгуку, викликаного темою ігор.

Формування уявлень про красу й сезонні зміни навколишнього світу, історичні та культурні традиції народу через театр, гру, казку.

 

 

Для реалізації цих завдань навчально-пізнавальної діяльності з пріоритетом духовно-морального розвитку педагогам необхідно заздалегідь обговорити намічені заняття, визначити роль у проведенні заняття, підготувати необхідний матеріал.

Для організації роботи з духовно-морального спрямування проводиться:

- анкетування батьків на предмет необхідності організації православного

гуртка для дошкільнят;

- ознайомлення батьків з перспективним планом занять;

Організована навчально-пізнавальна діяльність з пріоритетом духовно-морального розвитку планується й проводиться відповідно до програмових завдань” Свічечка надії” з урахуванням умов “ Галереї духовності”, і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивідуального фонду "хочу"). Всі види діяльності проводяться у цікавій для дітей формі, з включенням предметно-практичної діяльності та ігор дітей. Зміст занять даноДошкільний вік найбільш сенситивний( чутливий) з усіх вікових періодів, саме в цьому віці закладаються основи людської особистості, її моральні й культурні цінності. Тому дуже важливо в цей період створити навколо дитини чисту, духовно-здорову атмосферу для розвитку й виховання в суспільстві, дитячому садку, родині.

го перспективного плану педагог може змінювати, доповнювати різними видами діяльності, які на погляд його і священнослужителя будуть більше сприяти реалізації прого перспективного плану педагог може змінювати, доповнювати різними видами діяльності, які на погляд його і священнослужителя будуть більше сприяти реалізації програми « Свічечка надії».

Робота “ Галереї духовності”у дошкільному закладі не повинна обмежуватися самими заняттями , як найбільш відомою і популярною організаційною формою. Основними її формами та видами є:

заняття, міні-заняття ;

гурткова (секційна, студійна) робота;

індивідуальна робота ;

організовані дидактичні ігри та вправи у повсякденному житті;

екскурсії;

бесіди-роздуми, бесіди-обговорення;

читання художніх творів духовно-морального змісту;

моделювання вихователем життєвих ситуацій, що вимагають морального вибору;

зустрічі з цікавими людьми( наприклад з учасниками церковного хору);

посиденьки-чаювання;

Слід зазначити, що форми роботи, які спрямовані на духовно-моральний розвиток дитини доцільно проводити в спеціально оформленій кімнаті, ( “Галереї духовності”, або груповій “ Скарбниці духовності”) де розташовані макети соборів, ікони, лампадка, православні журнали, література, є місце для організації виставки дитячих робіт і зберігання матеріалів .

У процесі продуктивної діяльності зі старшими дошкільнятами передбачається здійснення тривалих проектів: створення Дерева Добра і Книжки-саморобки «Православні пісні”,” Святкові страви для дітей», реалізація яких може бути запропонована на кожному занятті. Організація благодійних акцій може бути спрямована на різні категорії людей (діти-сироти, самотні літні люди і т.д), визначаються в процесі спільної бесіди з учасниками гуртка.

Відвідуючи галерею, дошкільнят можна познайомити із календарно-обрядовими святами, обрядами, звичаями, традиціями , родинно-побутовими обрядами. Ознайомлюючи із традиціями та звичаями доцільно перш за все починати з уточнення й узагальнення початкових знань про український народ, його побут, тобто вияснити, що їм відомо з цього питання. Далі варто провести заняття в “Галереї духовності”. Розглядаючи зібрані там матеріали, вихователь повинен поставити перед собою такі завдання: викликати інтерес до всього, що знаходиться у кімнаті , збагатити мову новими словами, поняттями, а найголовніше – зародити в дитячих душах відчуття гордості за талановитих людей, що жили і живуть на нашій українській землі.

Знайомлячи малят з українським національним одягом, необхідно звернути увагу на барви, кольори, закріпити назви. Наступним етапом роботи може бути ознайомлення із зачісками прабабусь і прадідусів. По можливості показати ілюстрації із зображенням жінок-українок. На окремому занятті дати дітям знання про український віночок. На прогулянці та під час інших видів діяльності (переважно ігрової та трудової) доцільно закріпити набуті знання. Так, наприклад, у процесі творчої гри “Перукарня” закріпити знання обряду першого заплітання, а на заняттях ручної праці вправляти малят у плетінні косичок (із стрічок, ниток, трави тощо). Плетіння віночків (з живих та штучних квітів) сприятиме розвиткові сенсорних здібностей, формуватиме естетичний смак, уміння підбирати кольори, розміри квіток. Вихователеві варто наголосити, що віночок – це символ дівочої краси, що найкращу жінку нагороджували колись вінком із колосся.

Розповіді про звичаї і традиції вибору колиски, обряду купання, забавляння та ін. сприятимуть вихованню у малят таких важливих якостей, як ніжність, любов, ласка і доброта у ставленні до дитини, роль якої на даному етапі виконує лялька.

Проведення систематичної роботи щодо виховання духовно-моральних цінностей у дошкільників сприятиме ранньому прилученню їх до багатих скарбів духовної культури українського народу.

Ознайомлення дошкільників з народною природничою символікою може проводитись у різні режимні моменти: на заняттях відвідуючи галерею; під час прогулянок, коли спостерігають за ними; під час ігрової діяльності.

“Галерея духовності” надзвичайно багата народною мудрістю. Є в ній казка і легенда, пісня і дума, загадка, прислів’я і приказки, весела забавлянка і ніжна колискова, цікава гра і миролочка-дружилочка та ін.

У колискових піснях втілилися вся материнська любов, добро, краса, справедливість, що їх кожна мати, кожен народ прагне виплекати в юних душах.

В іграх-забавлянках та потішках перед дитиною розкривається навколишній світ. Вони створюють веселий настрій, приносять радість, потішають малюка.

Бабусині казки, легенди, перекази та твори Сухомлинського , вчать розрізняти добро і зло, формують мораль майбутньої людини.

Із пісень та дум віє минувшиною нашого народу.

А загадки, прислів’я та приказки, анекдоти та бувальщини збагачують мову влучними висловами, дають можливість зрозуміти дух і характер нашого народу.

Народне художнє слово здавна використовували, як один із засобів не лише виховання, а й розвитку мовлення дитини.

Усі види і жанри народної творчості, які зібрані в “ Галереї духовності” доступні, зрозумілі дітям за змістом і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними, а тому практично можуть використовується в усіх режимних моментах упродовж усього часу перебування дитини в дошкільному закладі.

Капризує маля – а ми йому веселу забавляночку, потішку.

Розсіяна увага дитини під час проведення занять, а ми цю увагу мобілізуємо за допомогою веселої і дотепної загадки.

Посварились діти, а ми їм добру мирилочку-дружилочку.

А щоб без образ і суперечок вибрати ведучого у грі – використаємо і розучимо лічилки.

А на сон, щоб був міцний і здоровий, розкажемо добру казочку і ніжно заспіваємо колискову.

При організації роботи з дітьми щодо ознайомлення з різними жанрами фольклору необхідно керуватися такими основними положеннями:

Фольклорний матеріал для дітей повинен бути:

а) доступний;

б) зрозумілий;

в)відповідати рівневі розвитку дітей.

Слід широко використовувати репродукції відомих картин художників на теми створення світу, слайди, відеофільми, періодичні журнали «Живе джерело» «Радість моя!», та інші.