Методичні заходи > Інтерактивний семінар ( 2015-2016 н.р.)

Інтерактивний семінар ( 2015-2016 н.р.)

     Інтерактивний семінар  

(2015-2016 н.р.) 

 «Той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі

хто байдужий до матері, що вигодувала та виховала його,

не здатен переживати високі патріотичні почуття»

         В.О.Сухомлинський 

Тема: «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності» 

Проблема:  практичне проведення різних видів діяльності спрямованих на розвиток духовного потенціалу особистості на засадах патріотизму.

Мета :Підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, розкрити необхідність посилення громадянського виховання, сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників, розширити та уточнити знання з основних напрямів, форм та методів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Очікувальні результати: досягнення належних результатів у роботі з розвитку у вихованців  духовного потенціалу на засадах патріотизму.

Керівник практикуму: (Рахно Л.М. вихователь )

План проведення інтерактивного семінару  

І засідання.

Жовтень 2015р.  

1.Лекція на тему: «Формування морально-патріотичного виховання дошкільнят.

2.  Консультація на тему: «Актуальність патріотичного виховання».

3. Хіт-парад методичних ідей на тему: «Розвивальне предметне середовище, яке б сприяло виховання патріота своєї землі.»

ІІ засідання.

Листопад 2015р.  

 

1.Обмін досвідом на тему: « Формуємо патріотичні почуття дошкільника за допомогою сучасних методів та прийомів.»

2.Практичний показ на тему:  «Люби і знай свій рідний край»

 

ІІІ засідання.

Січень 2015р.  

 

1.Обмін думками на тему: «Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського»

2 .Презентація книжок цікавих завдань духовно-морального спрямування за творами В.Сухомлинського  на тему: «У світі чарівної казки»

 

                                                               

ІV засідання.

Березень 2016р

 

1.  Обмін досвідом на тему: «Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку по вихованню у них патріотичних почуттів»

 

2. Перегляд відеоматеріалів з досвіду роботи на тему: «Сучасні підходи щодо організації та проведення різних видів роботи патріотичного спрямування»

 

         засідання

      Травень 2016р.

        

1.Підведення підсумків роботи.

2. Оформлення матеріалів за навчальний рік