Методичні заходи > Інтерактивний семінар (2016-2017 н.р.)

Інтерактивний семінар (2016-2017 н.р.)

Інтерактивний семінар  (2016-2017 н.р.) 

 «Джерело бажання вчитися-в самому характері дитячої розумової праці, в емоційному забарвленні думки, в інтелектуальних переживаннях»
В.О.Сухомлинський  


Тема: «Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»  

Проблема:Недостатня поінформованість педагогів про використання сучасних методів  і прийомів  навчання щодо формування економічних умінь і навичок у дітей дошкільного віку.

Мета: Підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань економічного виховання дошкільників в умовах сьогодення, розкрити необхідність посилення економічного виховання, сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників, розширити та уточнити знання з основних напрямів, форм та методів економічного виховання дітей дошкільного віку.

Очікувальні результати:Збагачення знання педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи по питанню економічного виховання підростаючого покоління.
Керівник практикуму: (Моренець В.В. вихователь) 

План проведення інтерактивного семінару

Жовтень
2016р.


 1.Лекція на тему: «Концептуальні основи системи роботи щодо формування економічної грамотності дітей дошкільного віку». 
2. Консультація на тему: «Актуальність економічного виховання». 
3. Хіт-парад методичних ідей на тему: «Розвивальне предметне середовище, яке б сприяло   формуванню економічних умінь і навичок у дітей дошкільного віку.» 


Листопад
2016р.


1. Обмін досвідом на тему: «Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників за допомогою сучасних методів та прийомів».
2. Шопінг-тур індивідуальний педагогічних ідей  на тему: «Сучасні підходи, які сприяють формуванню економічних знань у дітей дошкільного віку.» 

Січень
2017р.


1. Перегляд презентації з досвіду роботи на тему: «Художнє слово, як засіб економічного виховання дошкільників». 

2. Практичний показ на тему: «Економіка в казках». 

Березень
2017р

1. Обмін думками на тему: «Єдність сім’ї та ДНЗ – умова успішного виховання дошкільників».  
2. Перегляд відеоматеріалів з досвіду роботи на тему: «Сучасні підходи щодо організації та проведення різних видів роботи  з батьками щодо економічного виховання дошкільників». 

Травень
2017р.


1.Підведення підсумків роботи. 
2. Оформлення матеріалів за навчальний рік.