Методичні заходи > Педагогічний практикум (2014-2015 н.р.)

Педагогічний практикум (2014-2015 н.р.)

                                                Педагогічний-практикум

                                                                          ( 2014-2015 н.р.)

 

Тема: Використання інноваційних підходів у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників”  

Проблема: Недостатня поінформованість педагогів про інноваційні підходи у формуванні мови дошкільників.

Мета:Розглянути особливості роботи по формуванню комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, дати змогу педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрямки організації роботи з дітьми з даного питання. Сприяти розвитку професійної майстерності. Надати методично-практичну допомогу вихователям щодо застосування інноваційних педагогічних технологій мовленнєвого розвитку у дошкільників. 

 Очікувальні результати:  допомогти педагогам у впровадженні в практику роботи з дітьми інноваційних освітніх  технологій,  спрямованих  на  самовираження  і  саморозвиток  кожної дитини, формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.

 Керівник  педагогічного -практикуму: Щербань Н.В. ( вихователь)

           План проведення  педагогічного   практикуму

Засідання 1

1.Актуалізація застосування інноваційних технологій у мовленнєвій роботі з дошкільниками.( Консультація)

2.Мислення, мовлення і діяльність дитини. Психолого-педагогічний коментар.

 (Міні-лекція)

 

Засідання 2

1.Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.

  ( Консультація)

2.Використання інтерактивних методів під час освітнього процесу.

(Обмін досвідом)

3. Методи та прийоми інтерактивної взаємодії.

( Виступи з фото супроводом)

 

Засідання 3

1.Використання мультфільмів як засобу розвитку звязного мовлення дошкільників.( Обмін досвідом)

 

2.Моделювання дітьми казкових сюжетів. Картки Проппа.( Консультація)

 

3.Творча робота з казкою М.Турова. ( Лекція)

 

4.Використання інноваційних підходів у формуванні мови дошкільників

 (Практичний показ)

 

Засідання4

1.Формування у дошкільників уміння говорити правильно, бути добрим співбесідником, здатним висловити власне судження.(Обмін досвідом)

 

2.Технологія навчання риторики.( Консультація)

 

3. Презентація осередку мови та письма .