Новини > English Fest

English Fest

Найбільшою цінністю ДНЗ№8  є дитина, з її правом на цікаве і щасливе життя. Вихователі ДНЗ№8  постійно дбають над підвищенням своєї фахової майстерності, впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології.

Однією з інновацій, які впроваджуються у нашому закладі, є технологія навчання іноземної мови за програмою Шкваріної Т.М. Вихователь Шаріпова С.І. ознайомлює дошкільників з основами розмовної англійської мови. Освітянська практика довела, що таке навчання стає важливим чинником пришвидшеного інтелектуального розвитку дітей, сприяє засвоєнню ними мінімізованого іншомовного матеріалу, створює умови для успішного оволодіння іноземною мовою у школі.

Підсумком навчання старших дошкільників іноземної мови стало відкрите заняття для батьків «English Fest», яке відбулося 10 травня 2018р. Діти з легкістю виконували пісні на англійській мові, рахували, вели короткі діалоги та грали в цікаві ігри.