Новини > Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта
Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в шкільному середовищі та поза його межами. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що: ◦ Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. ◦ Навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання. ◦ Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми громадами. ◦ Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками. Інклюзивний підхід – створення таких умов, за яких усі учасники навчально-виховного процесу мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх школах. Переваги інклюзивної освіти: для дітей з особливими освітніми потребами: ◦ Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. ◦ Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами. ◦ Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. ◦ Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей. ◦ У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті. для інших дітей: ◦ Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей. ◦ Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них. ◦ Діти вчаться співробітництву. ◦ Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим. для педагогів та фахівців: ◦ Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів. ◦ Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. ◦ Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.