Педагогам > Музейна педагогіка

Музейна педагогіка
Музейна педагогіка Природа розкриває нам таємниці , які переконують у тому , що бути мислителем – це прекрасно . В .О .Сухомлинський Виховуючи всебічно розвинену особистість в гармонії з природою , колектив нашого закладу почав освоювати і впроваджувати в роботу новий і надзвичайно популярний напрямок освітньої діяльності – музейну педагогіку. Як і будь-яка інтегративна галузь, це – не просто сума складників, а цілком особливе, своєрідне явище. Об’єктивна наявність педагогічного потенціалу в його просторі свідчить про можливість та необхідність використання музею з освітньою метою. У терміні музейна педагогіка закладено розуміння того, що музей здатний у числі інших сучасних чинників цілеспрямовано забезпечувати процеси виховання і навчання. Музейна педагогіка перебуває на стику педагогіки, психології і музеєзнавства. Як освітній заклад і центр культури, вона здатна розв’язувати завдання розвитку і виховання особистості. Музей, музейні експонати мають унікальну здатність впливати на інтелект, волю, та емоції людини водночас. Кожна експозиція є, власне, програмою передачі через експонати знань, навичок, суджень, оцінок, почуттів. У музею свій шлях, свої можливості впливу на людину, своє освітнє завдання – формувати ціннісне, особистісне, емоційно забарвлене ставлення до культурної спадщини і світу в цілому. Дуже цікаве і перспективне явище – музей у дитячому садку. Він інтегрований у навчально-виховний процес дошкільного закладу. Фахівці музейної педагогіки вважають, що в арсеналі навіть невеличкого музею можна задіяти безліч форм науково-освітньої роботи. Творці таких освітньо-виховних просторів добре усвідомлюють, що музей, як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистісного розвитку дошкільнят, він розширює «середовище існування» дитини вже з дошкільного віку, є місцем інтелектуального відпочинку. Специфікою такого музею є те, що він «служить» своїм організаторам, які є творцями, і «користувачами» створеного. Чи доцільно створення такого музею в дитячому садку? Адже дітей приваблює все рухоме, яскраве, кольорове. Створення такого музею не лише можливе, а й необхідне з ряду об’єктивних причин. Використання експонатів музею допомагає вийти за межу уявлень, доступних дитині для безпосереднього спостереження, і показати те, що відсутнє територіально, в часі, чи просто невидиме дитині. Важлива особливість експонатів – їх статичність, яка дає змогу детально їх розглянути, описати. Однак , саме основне при створенні подібного музею заключається не в його оснащенні, а в розвиваючій взаємодії педагога з дітьми в музеї природи. Технологія взаємодії з дітьми представлена в трьох моделях: 1. Навчальна образно-ігрова модель. Її мета – розвиток логіки і творчості в дітей через соціально-рольові відносини, які дозволяють дитині вступати у взаємовідносини з однолітками й дорослими. Пізнавальна діяльність приймає ігровий характер за рахунок постановки навчальної цілі в художньому образі. Інтеграція художніх образів казок, міфів, віршів з природним оточенням дозволяє дітям міцно засвоювати знання і забезпечує емоційний комфорт учасникам діяльності. Основні методи цієї моделі: чудове «перетворення» в об’єкт природи, спілкування з Принцесою музею, лісові казкові герої в гостях у дітей, створення казкової ситуації з природних об’єктів і уявних персонажів. 2. Комунікативно-діалогова модель. Мета даної моделі пізнавальної діяльності заключається в розвитку у дітей самостійності й активної позиції в процесі пізнання природи на основі включення в різноманітні по змісту діалоги і комунікації. Основні методи цієї моделі: рішення проблемних ситуацій, питання-завдання, питання, які прогнозують шлях вивчення дитиною окремих об’єктів, символічні ігри, словесні ігри, ігри-уявлення. 3. Пошуково-дослідницька модель. Її мета – актуалізація суб’єктної позиції дитини в пізнавальній діяльності, актуалізація знань, умінь, навичок дитини, їх практичне застосування у взаємодії з навколишньою природою. Стимулювання потреб дитини в самореалізації, самовираженні, реалізація принципу співпраці дітей і дорослих. Основний метод цієї моделі – метод проектів. Логіка використання даних моделей базується на тому , що дитина пізнає світ за допомогою образів, і ігрові способи полегшують їй процес засвоєння знань, тому вона на початку включається у навчально-ігрову діяльність. Потім в комунікативно-діалогову діяльність, так як уже набула способів і досвіду пізнання явищ природи і її художніх образів і здатна на цій основі вступати в комунікації з педагогами і дітьми. На заключному етапі організовується пошуково-дослідницька діяльність, в якій дитина стає в позицію вирішення ситуації, відображаючих закони природи на рівні проектування, осмислення і вираження власних суджень. В цьому році педагогами нашого закладу було створено ряд міні-музеїв, які відображають різні сфери живої природи: 1.Царство Нептуна 2.Зелене вбрання нашої землі. 3.Хто живе поряд з нами 4.По слідах веселих звірят 5.Квітковий дивограй 6.Шлях маленької зернинки 7.Плоди наших дерев і кущів Провівши роботу по створенню міні-музею, педагоги дійшли до висновку, що використання експонатів музею допомагає вийти за межу уявлень доступних дитині для безпосереднього спостереження, показує те, що недоступне територіально, в часі або просто невидиме для дитини. Важлива особливість експонатів - їх статичність, яка дає можливість детально їх роздивитись, описати, встановити зв’язки. Кожен з музеїв має експозицію – макет, на якому унаочнено мешканців водойм, листяні та хвойні дерева наших лісів, квіти, свійських тварин, диких тварин, ріст і розвиток рослин від маленької насінини. Крім макетів кожен музей наповнений теоретичним та наочним матеріалом. 1.Міні-музей «Царство Нептуна». Експозиція даного музею представляє підводне царство моря. Тут можна побачити на фоні морського дна рибок, морських зірок, мушлі, корали. Окремо можна побачити тварин – мешканців моря: моржів, тюленів, китів, морських левів. Діти даної групи активно долучилися до збирання колекції мушлів та морських камінців. В музеї є збірка фотографій мешканців моря, ілюстровані книжки про море. А в тематичній папці «Підводне Царство Нептуна» можна знайти цікаву інформацію про прісну й солону воду, таких морських мешканців, як дельфін, восьминіг, акула, скат, черепаха, краб, морський коник, тюлень, морж.. Цікава інформація підкріплюється віршами, легендами, казками та прислів’ями. 2. Міні-музей «Зелене вбрання нашої планети». Експонати даного музею дають можливість розширити уявлення дітей про дерева нашого регіону. За допомогою макету лісів діти вчаться розрізняти листяні і хвойні дерева. Умовні позначки дають можливість знати назви всіх видів лісів нашого регіону: хвойні, листяні, мішані. В музеї містяться гербарії садових та паркових дерев. Зібрано ілюстрації та фотографії дерев. В папках «Дерева України» зібрано цікаву інформацію та художнє слово про дуб, ялину, сосну, липу, клен, каштан, березу, горобину, вербу. 3. Міні –музей «По слідах веселих звірят» вражає своїм макетом, на якому представлені тварини наших лісів. На макеті з гумористичним підтекстом зайці, лисиці, ведмеді, вовк, білки, їжаки виганяють з лісу мисливців, що символізує охорону братів наших менших, бережне ставлення до них. Також другий ярус експозиції представляє диких тварин – мешканців Африки. В музеї зібрано ілюстровані енциклопедії про диких мешканців різних регіонів нашої планети. Цікавими є ширмочки та збірки фотографій з зображенням диких тварин, дидактичні ігри. 4. На особливу увагу заслуговує міні-музей «Шлях маленької зернинки». На макеті в збільшеному вигляді можна розглянути етапи росту рослин, починаючи від маленької насінини. Діти даної групи залучаються до збирання насіння різноманітних квітів, городніх та дикорослих рослин. За допомогою ілюстративного матеріалу тут можна прослідкувати алгоритми росту і розвитку рослин. 5. В міні-музеї «Плоди наших дерев і кущів» представлено назбирані самими дітьми плоди з кущів та дерев нашого міста. З великою радістю діти приймали участь в збиранні каштанів, жолудів, шишок сосни і ялин, ягід калини, горобини, шипшини. Плоди наших садів представлені за допомогою муляжів. В папці вміщено ілюстративний матеріал, який демонструє дерева та їх плоди. А роботу дітлахів по збиранню плодів для музею відображено на ширмі з фотографіями. На них - осінні пейзажі та дітлахи, на обличчях яких – радість, здивування, захоплення. 6. Міні-музей «Хто живе поряд з нами» унаочнює свійських тварин. Експозиція «Сільське подвір’я» представляє свійських тварин нашого регіону. В музеї також міститься багато інформаційного матеріалу. Ілюстрації з зображенням свійських тварин підкріплені цікавою інформацією, художньою літературою. Є ряд дидактичних ігор. 7. Міні-музей «Квітковий дивограй» знайомить дітей з квітами нашої місцевості. На макеті, який відображає квіткову галявину, можна побачити конвалії, нарциси, проліски, гіацинти, первоцвіт, ромашки, півонії, гвоздики, гладіолуси. Вихователями даної групи зібрано гербарій квітів, що квітки на наших квітниках. Є ілюстрації з зображенням квітів, підібрано твори художньої літератури. Експозиції музеїв допомагають формувати на протязі всього року не лише конкретні уявлення про об’єкти природи, а й і знання про взаємозв’язки живих організмів в екосистемах, узагальнити уявлення про явища природи, які дозволяють дітям орієнтуватися в нових фактах в інших умовах. Тож надалі наш колектив буде спрямовувати свою роботу на збагачення та поповнення міні-музеїв аби й в подальшому формувати у дошкільників елементи наукових знань, вміння пізнавати взаємозв’язки в природі, виховувати любов до природи. На сторінках даної роботи вашій увазі пропонуються зразки матеріалів , використаних в міні-музеях природи нашого закладу.